The Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers, OIGPM, OIGPM chrání zájmy svých členů a celého nábytkářského odvětví. Komora zastupuje více než 100 podniků z nábytkářského a jemu příbuzných sektorů v jednáních s vládními a nevládními organizacemi. Hlavní aktivity komory jsou zaměřeny na propagaci a reprezentaci polského nábytkářského odvětví na národní i mezinárodní úrovni. Z tohoto důvodu jsou hlavní cíle komory dosaženy pomocí:

  • Propagace polských subjektů v oblasti obchodu s nábytkem, které jsou členy OIGPM, a jejich produktů na národní a mezinárodní úrovni pomocí ochranné známky "POLSKÝ NÁBYTEK - ZARUČENÁ KVALITA" a integrace členů komory kolem ochranné známky.
  • Poskytování organizačně-právních služeb, poradenství a informací v rámci hospodářské činnosti i řízení.
  • Propagačními a diseminačními aktivitami (zejména v rámci časopisů OIGPM a v Rzeczpospolita).
  • Reklamními aktivitami (například během mezinárodních nábytkových veletrhů v Poznani).
  • Činnostmi spojenými s organizací veletrhů a výstav.
  • Výzkumnými a inovačními službami, které se týkají trhu s nábytkem a veřejným míněním o tomto trhu.
  • Poskytováním usnesení a informací o existujících obchodních zvyklostech, cenách, původu zboží a dalších stanovisek a informací týkajících se hospodářského obchodu.
  • Zastupováním nábytkářského odvětví před vnitrostátními orgány s cílem chránit jejich hospodářské a obchodní zájmy.
  • Za použití stávajících předpisů dosažování smírčích soudů k urovnání sporů na základě jejich ekonomického pozadí.
  • Poskytování technických, ekonomických a právních služeb, včetně analytických a poradenských služeb.