FederlegnoArredo jest to Włoska Federacja Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. Została założona w 1945 r., zrzesza prawie 2300 przedsiębiorstw, od importerów surowców (drewna) po półprodukty (panele), gotowe produkty projektowe (drewniane wyroby budowlane, wykończenia wnętrz, meble, meble biurowe, sprzęt oświetleniowy), od małych i średnich przedsiębiorstw po liderów branży. Zrzesza 11 stowarzyszeń sektorowych, 3 stowarzyszenia oraz grupę młodych przedsiębiorców.

FederlangoArredo działa w Mediolanie HQ oraz biurach usytuowanych w Rzymie i Brukseli.

Federlegno uczestniczy w procesie rozwoju społeczeństwa włoskiego, przyczyniając się do ustanowienia innowacyjnego, umiędzynarodowionego, trwałego systemu przedsiębiorczości, zdolnego do promowania wzrostu gospodarczego, społecznego, obywatelskiego i kulturowego kraju.

Reprezentuje przedsiębiorstwa z sektora Drewno-Meblarskiego, towarzysząc im w ich przedsiębiorczej aktywności, oferując różne usługi i reprezentując ich w relacjach z decydentami.

FederlegnoArredo oferuje różne usługi: działalność reprezentacyjna przed instytucjami, wsparcie w internacjonalizacji i promocja eksportu, dostęp do kwalifikowanych danych ekonomicznych na temat naszego sektora, usługi konsultacyjne dotyczące różnych spraw, dostęp do edukacji i szkoleń podnoszących umiejętności pracowników firm stowarzyszonych.

Poprzez stowarzyszone FederlegnoArredo Eventi SPA organizuje również największe międzynarodowe targi branży meblarskiej, Salone Internazionale del Mobile.

Razem z Aslam (Stowarzyszenie Szkół Prowadzących Szkolenia Zawodowe na terenie Milanu) FederlegnoArredo założyło w 2013 "Polo Formativo Legno-Arredo, Fondazione Rosario Messina”, szkołę prowadzącą szkolenia zawodowe.