FederlegnoArredo este Federația italiană a industriei prelucrării lemnului și a mobilierului. Înființată în 1945, asociază aproape 2300 de întreprinderi, variind de la importatori primari de materii prime (lemn) la cei cu produse semifabricate (panouri), produse finite (produse pentru construcții din lemn, finisaje interioare, mobilier, mobilier de birou, echipamente de iluminat), de la IMM-uri la lideri din industrie și include 11 asociații sectoriale, 3 asociații afiliate și un grup de antreprenori tineri.

FederlegnoArredo operează în afara sediului din Milano și a birourilor din Roma și Bruxelles.

Federlegno dorește să participe la procesul de dezvoltare a societății italiene, contribuind la crearea unui sistem antreprenorial inovativ, internațional, sustenabil, capabil să promoveze creșterea economică, socială, civilă și culturală a țării.

Ea reprezintă companiile din sectorul lemn-mobilier, însoțindu-le în activitatea lor antreprenorială, oferind servicii diferite și reprezentându-le în relația cu factorii de decizie.

FederlegnoArredo oferă diferite servicii: activitate de reprezentare instituțională, sprijin în internaționalizare și promovare la export; acces la date economice calificate despre sectorul nostru; servicii de consultanță pe diferite teme; acces la educație și pregătire de perfecționare pentru angajații companiilor asociate.

Prin societatea sa afiliată (FederlegnoArredo Eventi SPA) organizează și cel mai mare târg internațional pentru sectorul mobilierului, Salone Internazionale del Mobile.

Împreună cu Aslam (Asociația Școlii VET din zona Milano), FederlegnoArredo a înființat în 2013 „Polo Formativo Legno-Arredo, Fondazione Rosario Messina” o școală VET care se ocupă de două programe de învățământ diferite: 1- Operator de mașini (curs VET) 2 - Manager pentru activitatea de export (curriculum de învățământ superior).