Vocational Training Centre of Wood and Furniture Industries (CFPIMM) jest organizacją publiczną non-profit. Powstała poprzez podpisanie protokołu pomiędzy Instytutem Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego - IEFP a Stowarzyszeniem Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Portugalii – AIMMP. Jego celem jest zapewnienie wartości dodanej wśród osób zatrudnionych w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Zatrudnia techników posiadających doświadczenie szkoleniowe oraz trenerów posiadających szkolenie pedagogiczne i znających branżę. CFPIMM dysponuje wysokiej jakości instalacjami, z najnowszymi ośrodkami pedagogicznymi i sprzętem warsztatowym.

Działalność CFPIMM jest odpowiada na potrzeby ogólne ludzi (młodzieży, pracowników i firmy) oraz odpowiada na obszary szkoleniowe, takie jak projektowanie komputerowe, technologia CNC, zarządzanie produkcją, tapicerka, wykańczanie i konserwacja przemysłowa.