Vocational Training Centre of Wood and Furniture Industries (CFPIMM) je veřejná, nezisková organizace, vytvořená protokolem mezi Institutem zaměstnanosti a odborného vzdělávání - IEFP a Asociací průmyslových odvětví dřeva a nábytku v Portugalsku - AIMMP, jejímž cílem je přidávat lidským zdrojům v dřevařském a nábytkářském průmyslu přidanou hodnotu.

CFPIMM , který je disponuje techniky s rozsáhlými zkušenostmi a výcvikem, využívá spolupráce školitelů s pedagogickým výcvikem a skutečnými znalostmi průmyslu, disponuje vysoce kvalitními výukovými prostředky - nejnovějšími pedagogickými pomůckami a vybavením dílen.

Činnost CFPIMM je určena různým veřejným potřebám (mládež, zaměstnanci a společnosti) a poskytuje několik oblastí školení, jako je počítačem podporované projektování, CNC technologie, řízení výroby, čalounictví, dokončovací práce a průmyslová údržba.