Projekt DITRAMA – Digital Transformation Manager: wiodące firmy w łańcuchu wartości mebli w celu wdrożenia strategii cyfrowej transformacji odbędzie się 15 grudnia 2021 roku.

Konferencja zamykająca DITRAMA Program: POŁĄCZYĆ.

Możesz zarejestrować się na konferencję pod następującym linkiem.

Prezentacja wideo DITRAMA.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane kluczowe wyniki projektu, a ich znaczenie omówione wśród partnerów projektu i kluczowych interesariuszy sektora, takich jak branżowi pracodawcy i ich przedstawiciele, konsultanci, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucje szkolnictwa wyższego i eksperci rynku pracy. Główny prelegent opowie o znaczeniu cyfryzacji dla sektora i jego przyszłości.

Partnerzy projektu DITRAMA, po analizie umiejętności cyfrowych i potrzeb w zakresie wiedzy w sektorze z udziałem setek podmiotów sektora i interesariuszy, opracowali dwa powiązane programy nauczania dla kierownika ds. transformacji cyfrowej w sektorze meblarskim w celu uwzględnienia zidentyfikowanych potrzebnych efektów uczenia się: jeden dla profili uczelni (70 godz., EQF5) i jeden na kształcenie i szkolenie zawodowe (35 godz., EQF4).

Menedżerowie ds. Transformacji Cyfrowej będą odpowiedzialni za integralne kierowanie wdrażaniem transformacji cyfrowej w firmach. Ten profesjonalista będzie wymagał wiedzy i umiejętności technicznych, technologicznych i menedżerskich, wizji ich wdrażania w sektorze oraz umiejętności przekrojowych w zakresie zarządzania zmianą. Wszystkie te zagadnienia są na różnym poziomie objęte kursem szkoleniowym DITRAMA. Na podstawie tych programów opracowano materiały edukacyjne w postaci 100 pigułek edukacyjnych zawierających materiały multimedialne, tekst oraz linki do zewnętrznych filmów i zasobów.

Materiały te zostały zintegrowane w Platforma e-learningowa DITRAMA stworzenie otwartego szkolenia on-line (DITRAMA MOOC). Materiały te zostały dopracowane przed ich przesłaniem i stworzono konkretne interaktywne narzędzia online.

100 mikropigułek treningowych podzielono na 10 jednostek (4 techniczne i 6 poprzecznych):

  • Technologia cyfrowa - eksploracja współczesnych wschodzących i potencjalnie przełomowych technologii
  • Technologia cyfrowa - inżynieria i produkcja
  • Technologia cyfrowa - symulacja i AR/VR
  • Technologia cyfrowa - dane i bezpieczeństwo
  • Innowacje i transformacja cyfrowa
  • Przywództwo w transformacji cyfrowej
  • Komunikacja w transformacji cyfrowej
  • Ludzie w transformacji cyfrowej
  • Jakość, ryzyko i bezpieczeństwo w transformacji cyfrowej
  • Społeczne i środowiskowe oddziaływanie cyfryzacji

Uczniowie, po wykonaniu określonych testów, mogą zweryfikować swoją wiedzę za pomocą quizów online, a jeśli je zdadzą, mogą uzyskać odpowiednie certyfikaty kursów DITRAMA. Kurs jest dostępny w 7 językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, polskim, rumuńskim i portugalskim).

Projekt był realizowany przez dwunastu partnerów posiadających komplementarną wiedzę i zaplecze z 8 krajów UE: CENFIM, Aarhus University, WOODWIZE, CETEM, UEA, AMIC, CFPIMM, FEDERLEGNOARREDO, OIGPM, METODO, HO-GENT, Transylvania University of Braszov.

Wyniki projektu są dostępne w różnych językach UE i można je pobrać ze strony internetowej DITRAMA.