Krajowy Katalog Kwalifikacji w Portugalii zostanie poddany przeglądowi w 2022 roku. Wszystkie 22 obszary sektorowe będą aktualizowane w tym samym czasie i na tych samych zasadach i procedurach. CFPIMM, członek konsorcjum DITRAMA, będzie odgrywał główną rolę w zakresie kwalifikacji dla sektora drzewnego i meblarskiego.

W przyszłym roku Portugalia przeprowadzi ogólny przegląd krajowego katalogu kwalifikacji. Aby wykonać tę ogromną i pełną wyzwań pracę, portugalska Krajowa Agencja ds. Kwalifikacji oraz Kształcenia Zawodowego i Szkoleń, ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional) otworzyła międzynarodowy przetarg publiczny w celu dostarczenia tego zadania kilku organizacjom, które będą odpowiedzialne za opracowanie badań diagnostycznych, aktualizację wszystkich kwalifikacji, jednostek uczenia się i ich efektów.

CFPIMM, jako jedyne Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie drewna i mebli w Portugalii, z dużym doświadczeniem w dostarczaniu kwalifikacji dla tego sektora i posiadające silne relacje z krajowym przemysłem drzewnym i meblarskim, złożyło wniosek do tego Międzynarodowego Przetargu Publicznego i zostało wybrane jako jednostka do opracowania badań diagnostycznych i aktualizacji krajowych kwalifikacji dla sektora drzewnego i meblarskiego.

Biorąc pod uwagę obecną lukę istniejącą między kwalifikacjami wymaganymi przez przemysł drzewny i meblarski a kwalifikacjami i profilami dostępnymi w katalogu narodowym, prace, które zostaną opracowane, będą miały kluczowe znaczenie dla promowania wykwalifikowanych miejsc pracy i przyciągania wykwalifikowanych młodych ludzi do tego sektora, w celu zwiększenia wydajności i konkurencyjności. W tej kwestii wiadomo również, że transformacja cyfrowa jest kluczowym czynnikiem kierującym procesami modernizacji przemysłu. Dlatego w tej połączonej i zglobalizowanej gospodarce firmy muszą oferować spersonalizowane inteligentne produkty i usługi oparte na cyfrowych systemach produkcyjnych dostarczanych przez zasobooszczędne i zrównoważone gałęzie przemysłu.

W ten sposób uwidacznia się duże znaczenie wszystkich produktów DITRAMA w kontekście pracy, jaką CFPIMM wykona na rzecz Katalogu Narodowego. Wiele z danych wejściowych do przeglądu kwalifikacji, dotyczących obszaru cyfrowego w sektorze drzewnym i meblarskim, zostanie zainspirowanych i wykorzystanych w projekcie DITRAMA, biorąc pod uwagę nie tylko nowy program nauczania Menedżera Transformacji Cyfrowej, jako całość, ale także rozważając możliwość integracji jednostek szkoleniowych i materiałów szkoleniowych opracowanych w ciągu 3-letniego cyklu życia projektu.Źródło: https://catalogo.anqep.gov.pt/