Ankieta Konfederacji Przemysłu w Republice Czeskiej: Cyfrowa transformacja zwiększa odporność firm.

W drugiej połowie 2020 roku Konfederacja Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej przeprowadziła wśród 99 firm w Czechach badanie dotyczące wdrażania cyfrowej transformacji i technologii Przemysłu 4. 0. Spośród wszystkich respondentów, 50% stanowiły duże firmy zatrudniające ponad 250 pracowników, 32% średnie firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników, a 18% małe firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Badanie sugeruje, że firmy w Czechach stały się bardziej świadome korzyści płynących z transformacji cyfrowej i związanych z nią inwestycji w technologie Przemysłu 4. 0 w obliczu pandemii koronawirusa. Okazało się, że firmy wykorzystują technologie Przemysłu 4. 0, digitalizują i unowocześniają swoją działalność. Poniżej kilka kluczowych wniosków:

  • Wcześniejsze inwestycje w Przemysł 4. 0 pomogły 59% firm lepiej radzić sobie ze skutkami kryzysu związanego z koronawirusem. Duże firmy najbardziej doceniają efekt cyfryzacji.
  • Prawie dwie trzecie badanych firm planuje większe inwestycje w technologie związane z Przemysłem 4. 0 po doświadczeniach związanych z kryzysem koronawirusa.
  • Jedna czwarta respondentów inwestuje w swoją cyfrową transformację, aby stać się bardziej odpornym na przyszłe kryzysy.

Badanie wyraźnie potwierdza, że wdrożenie Przemysłu 4. 0 dla większości firm spełniło oczekiwania. Firmy są obecnie skłonne do większych inwestycji w technologię, a głównym motorem jest przewaga konkurencyjna i odporność na przyszłe kryzysy.

W perspektywie długoterminowej stało się jasne, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą musiały zrozumieć praktyczne korzyści płynące z technologii cyfrowych i wspierać ich wdrażanie. Ponad połowa MŚP w ogóle nie angażuje się w cyfrową transformację. Ponad 40% MŚP uważa to za konieczne, ale nie widzi w niej żadnych korzyści.

Takie są główne wnioski z badania Konfederacji Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej na temat wykorzystania Przemysłu 4. 0 i transformacji cyfrowej.