Průzkum Svazu průmyslu ČR: Digitální transformace zvyšuje odolnost podniků

Průzkum o implementaci digitální transformace a technologií Průmyslu 4.0 provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR mezi 99 firmami v druhé polovině roku 2020. Ze všech respondentů bylo 50 procent velkých firem s více než 250 zaměstnanci, 32 procent středních firem s 50 až 250 zaměstnanci a 18 procent malých firem s méně než 50 zaměstnanci.

Firmy v Česku si díky koronavirové krizi začaly více uvědomovat přínosy digitální transformace a investic do technologií Průmyslu 4.0. Odhalil to letošní průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Sledoval, jak firmy využívají technologie Průmyslu 4.0, digitalizují a modernizují své provozy a celkové fungování.

  • Předchozí investice do Průmyslu 4.0 pomohly lépe zvládnout dopady koronavirové krize 59 % podniků. Nejvíce tento efekt digitalizace oceňují velké firmy.
  • Téměř dvě třetiny firem v průzkumu Svazu průmyslu uvedlo, že kvůli zkušenostem z koronavirové krize budou více investovat do technologií Průmyslu 4.0.
  • Čtvrtina respondentů investuje do své digitální transformace také proto, aby byla více odolná vůči budoucím krizím.

Průzkum jednoznačně potvrzuje, že implementace Průmyslu 4.0 u většiny firem naplnila jejich očekávání. Nyní chtějí tyto firmy více investovat do technologií. Získají tak náskok před konkurencí a budou odolnější vůči případným dalším krizím. 

Dlouhodobě se ukazuje, že malé firmy potřebují pochopit praktický přínos digitálních technologií a podpořit v jejich zavádění. Více než polovina z nich se vůbec svojí digitální transformací nezabývá. Přes 40 procent z nich ji sice vnímá jakou nezbytnou, ale nevidí v ní žádný přínos.

To jsou hlavní závěry průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR o využívání Průmyslu 4.0.