Spotkanie inaugurujące projektu DITRAMA odbyło się w Barcelonie. Poświęcone było określeniu profesjonalnego programu nauczania Menedżera Transformacji Cyfrowej dla sektora meblowego w całym jego łańcuchu wartości.

12 partnerów projektu z Hiszpanii, Danii, Belgii, Czech, Portugalii, Polski, Włoch i Rumunii zaprezentowało się i zaakceptowało metodologię pracy projektu oraz końcowe cele.

Jakie funkcje musi posiadać Menadżer Transformacji Cyfrowej dla branży meblowej? Jakie kompetencje muszą być w stanie wdrożyć w firmie, w której będzie on / ona działał? Jaką wiedzę powinien posiadać nowy profesjonalista?

Projekt rozpocznie się od zdefiniowania profesjonalnego programu nauczania dla menagera w celu opracowania multimedialnego zestawu narzędzi szkoleniowych (MOOC) służących do szkolenia i rozwijania podstawowych umiejętności.

Zaczynami trzy lata ciężkiej pracy!