Ze względu na pandemię, 4 spotkanie plenarne zaplanowane w Yecla (Hiszpania) zostało zorganizowane online 17 września. Partnerzy mieli możliwość oceny stanu materiałów szkoleniowych, które są już prawie ukończone.

Wersja beta platformy e-learningowej została zaprezentowana przez grupę METODO. Platforma zawierała już kilka materiałów szkoleniowych (pill), a wszyscy partnerzy przekazali pozytywne informacje zwrotne wraz z sugestiami do zastosowania w kolejnych miesiącach.

CETEM przedstawił strategię dla kursu pilotażowego w przyszłym 2021 roku i podkreślił znaczenie rozważenia dodatkowych działań prewencyjnych w przypadku utrzymywania się COVID. Szkolenie będzie odbywać się online. Studenci będą mogli zapisać się na dwie ścieżki szkoleniowe, które są ukierunkowane na 10 jednostek szkoleniowych:

- Szkolnictwo wyższe (EQF5) pełny kurs z 100 tematami, lub

- VET (EQF4) - okrojona wersja kursu z 51 obowiązkowymi tematami + 49 opcjonalnymi tematami.

Cały kurs będzie trwał około 70 godzin i będzie dostępny w 7 językach (angielski, francuski, włoski, polski, portugalski, rumuński i hiszpański).