University College Ghent (HOGENT) består af tre fakulteter, en skole for kunst og et støttecenter. Vores 24 institutter er ansvarlige for 41 uddannelsesprogrammer, som har hjemme på otte campi i Ghent, Aalst og Melle. HOGENT har 14.000 studerende og 1.800 ansatte herunder mere end 200 forskere med nationale og internationale forskningsprojekter. HOGENT tilbyder unikke studieprogrammer i træteknologi, tekstilteknologi og modeteknologi.

Missionen for FTI-lab (department of Fashion, Textiles and Wood Technology) er at skabe opfindsomme løsninger ved at sætte forskere, industri, studerende, designere, beslutningstagere, slutbrugere og akademikere sammen, så de kan opbygge modstandsdygtige, inkluderende, bæredygtige og innovative tekstil-, mode- og træforarbejdsningsindustrier til gode for samfundet som helhed.  

Det gør vi ved at give tekstil, mode og træforarbejdsningsindustrierne magt til at skifte til en cirkulær, biobaseret og digitaliseret industri. Derudover er vores faciliteter et sted for Open Innovation and Industrial Manufacturing Demonstration, hvor man kan vise produktionsmuligheder og derfor mindske ”time-to-market”.

Vores aktiviteter er samlet i tre områder:

  1. Ressourcer (større udnyttelse af naturmaterialer fra EU og forbedring af deres forarbejdnings- og anvendelsesaspekter - fibre og trækompositter fra alternative kilder, for eksempel spild, biprodukter, …
  2. Teknologier (digitaliseret produktudvikling, produktion og værdikæde, procesteknologier som kan spare ressourcer og styre mod miljømæssig neutralitet)
  3. Løsninger/produkter (multifunktionelle materialer, komfort og trivsel vha. funktionelle og smarte produkter, specialdesignede produkter)