University College Ghent je tvořena třemi fakultami, školou umění a podpůrným střediskem služeb. 24 jejích kateder odpovídá za 41 studijních programů vyučovaných v rámci osmi areálů v Gentu, Aalstu a Melle. Na HOGENT studuje 14 000 studentů a pracuje 1 800 zaměstnanců, včetně více než 200 výzkumných pracovníků v národních a mezinárodních výzkumných projektech. HOGENT nabízí jedinečné studijní programy "Dřevařská technologie", "Textilní technologie" a "Móda".

FTI-Lab (oddělení módy, textilu a technologie dřeva) má za úkol vytvářet nápaditá řešení propojením výzkumných pracovníků, průmyslu, studentů, návrhářů, tvůrců politik, koncových uživatelů a akademických pracovníků, s cílem vytvořit odolný, inkluzivní, udržitelný a inovativní textilní, dřevařský a výrobní průmysl, z čehož bude benefitovat společnost jako celek.  

Toho dosahujeme tím, že podporujeme textilní, módní a dřevařský průmysl, aby se proměnil v cirkulární, přírodní a digitalizované odvětví.
Naše prostory jsou navíc předními prostory pro demonstraci otevřených inovací a průmyslové výroby, která dokazuje její proveditelnost a urychluje uvedení výrobků na trh.

Naše aktivity jsou zaměřeny na 3 oblasti:

  1. Zdroje (větší využívání přírodních materiálů pocházejících z EU a zlepšení jejich zpracovatelských a aplikačních aspektů; vlákna a dřevěné kompozity z alternativních zdrojů, např. odpadu, vedlejších produktů,…)
  2. Technologie (digitalizovaný vývoj produktů, výroba a hodnotové řetězce; technologické postupy pro úsporu zdrojů a cílení na environmentální neutralitu)
  3. Řešení/produkty (multifunkční materiály, pohodlí a všeobecné blaho zajištěné pomocí funkčních a inteligentních produktů, výrobků na míru)