Det sjette og sidste plenarmøde i DITRAMA fandt sted i Barcelona den 25. og 26. november. Dette sidste møde blev afholdt i hybridformat, mange partnere var i stand til at deltage fysisk og andre var forbundet online grundet restriktionerne og de udfordringer pandemien bringer. 

Mødet havde to primære formål; for det første har vi gennemgået og planlagt projektets igangværende tekniske værker. Her begyndte vi med analysen af de fantastiske resultater og tilbagemeldinger til pilotkurset og resultaterne af den interne og eksterne kvalitetskontrol, og baseret på alt dette er vi blevet enige om og har programmeret de sidste rettelser i pensum, materialerne i træningskurset og e-læringsplatformen, inden alle disse resultater offentliggjordes endeligt. 

Det andet primære formål med mødet har været at gennemgå status og program til de sidste planlagte formidlingsaktiviteter på projektet, for at opnå den maksimale indvirkning på vores målgrupper og interessenter. I denne sammenhæng har organiseringen af projektets endelige internationale konference (15. december), såvel som fremskridtene i partnernes kommunikation med deres nationale/regionale VET regulerende enheder for anderkendelse og hensyn af denne nye professionelle kvalifikation, centreret hoveddelen af vores debat. Under mødet har partnerne også valideret kursets Anvendelsesplan og Memorandum for Forståelse (MoU) for gensidig anerkendelse af kurset når det leveres i fremtiden. 

Dette DITRAMA-møde sammenfaldt med messen InteriHotel for hotelinteriør, som organiseres hvert år i Barcelona af CENFIM. Om eftermiddagen den 25. november fik vi mulighed for at besøge messen og lære de primære nyheder og trends indenfor indretningsdesign til beværtning at kende, interagere med producenter og deltage i workshops, konferencer og live demonstrationer af nogle få nye teknologier.