Aarhus University (AU), která byla založena v roce 1928, se od té doby stala významnou dánskou univerzitou se silnou mezinárodní reputací napříč celým výzkumným spektrem. AU je trvale hodnocena jako jedna z nejlepších světových univerzit. V žebříčku Shanghai se v roce 2018 umístila na 65. místě a mezi 100 nejlepšími univerzitami v 17 ze 42 kritérií v rámci posledního QS World University Rankings konaného v roce 2018.

Strojařský obor na Aarhus University tvoří pevný rámec pro provozování a rozvoj technického vzdělávání v souladu s tržní poptávkou, jedinečný model spolupráce s průmyslem a silně se rozvíjejícím výzkumným prostředím. Katedra strojírenství (ENG) je součástí AU Engineering na Aarhus University a jejím cílem je zajistit jasnou korelaci mezi společenskými investicemi ve strojírenství a přínosem strojírenství k posílení dánské ekonomiky.

Katedra managementu je součástí Aarhus BSS, jedné ze čtyř fakult na Aarhus University. Na katedře managementu vyučujeme a provádíme výzkum managementu, firemní komunikace, marketingu a inovací, podnikání a informačních systémů. Katedra managementu má v rámci svých výzkumných a studijních programů mezinárodní zaměření. Katedra managementu je díky složení ze 17 rozdílných národností, které se společně na výzkumu podílí, mezinárodní pracoviště.