Método este o soluție inovatoare de lider în domeniul e-learning și IMM-uri de consultanță pentru servicii avansate în formare, cercetare socială, proiectare și implementare de proiecte. Avem birouri în Spania și România.

Principalul nostru domeniu de expertiză este instruirea pentru ocuparea forței de muncă, în special prin modul de învățare pe platforme electronice (e-learning), la care suntem pionieri și lideri pe piața spaniolă, deși oferim și alte moduri de instruire, cum ar fi metoda combinată de învățare (blended learning) sau pregătirea tradițională la clasă.

Am implementat mai mult de 30 de proiecte inovative UE, sub diferite programe precum ERASMUS +, Leonardo da Vinci, Interreg și cooperare transfrontalieră (Cross Border Cooperation), având ca obiective principale: promovarea spiritului antreprenorial în școli prin soluții IT&C inovative, educație și formare deschisă, dezvoltarea competențelor profesionale, elaborarea competențelor cheie pentru piața muncii sau îmbunătățirea competențelor antreprenoriale în domeniul serviciilor sociale.