Rezultatele publice ale proiectului DITRAMA sunt enumerate mai jos.


Documente tehnice


D4.1 – Common Assessment System

After providing a presentation of the EQF, the ECVET system and the learning outcomes approach, this document explains the assessment methodology to be adopted by DITRAMA partners to assess the preparation of learners for each learning unit of this training course.

Descărcări

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

This report identifies the 27 ESCO furniture sector occupations that will be affected by the digital transformation. This list helps sector stakeholders and actors to identify those professionals requiring an update of the knowledge and skills needs, in relation to the new tasks required by companies digital transformation.

Descărcări

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

It presents the 10 units of the new Joint Curriculum for the Digital Transformation Manager, the suggestions for an effective training methodology and the declarations and badges obtainable by successful learners. It defines as well the curriculum target groups and finally the validation procedures adopted.

Descărcări

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Manager de transformare digitală Raport final al profilului ocupațional

Conține definiția profilului profesional al managerului transformării digitale, DTM - Digital Transformation Manager, convenit în cadrul discuției la atelierul de experți DITRAMA. Include o descriere a profilului, o identificare detaliată a sarcinilor preconizate și o listă a abilităților relevante ale acestui profil ocupațional.

Descărcări

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

This document identifies which tasks of the 27 affected ESCO profiles will be more influenced by the sector digital transformation and it specifies which DITRAMA MOOC units can help them to acquire the specifically needed knowledge and skills.

Descărcări

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

This document details the 100 pills foreseen by the DITRAMA MOOC and it suggests the different training paths for 4 main target groups: managers and workers of furniture companies; High Education and VET students in woodworking and furniture.

Descărcări

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.a - Raport final de ajustare a competențelor

Rezumă și concretizează rezultatele sondajului DITRAMA privind cerințele de ajustare și discuțiile referitoare la acestea în cadrul workshop-ului de experți DITRAMA. Acesta își propune să identifice care sunt cele mai cerute: abilități tehnologice în domeniul tehnic și industrial 4.0, abilități non-tehnice și cele mai mari bariere pentru implementare Ind. 4.0 în industria mobilei.

Descărcări

D2.4.a - Raport final de ajustare a competențelor


Materiale de diseminare


Broșură

Broșura conține o scurtă prezentare a obiectivelor, rezultatelor și beneficiilor DITRAMA,

Descărcări

Broșură

Roll up

Prezintă identitatea vizuală DITRAMA și, pe scurt, scopul proiectului și principalul rezultat (MOOC).

Descărcări

Roll up

Articol 1 – 06/2019

Acest prim articol prezintă proiectul DITRAMA în raport cu contextul în care a fost planificat, parteneriatul său, scopurile, rezultatele, beneficiile și activitățile principale.

Descărcări

Articolul 1

Notă de presă 1 – 06/2019

Această primă notă de presă anunță lansarea proiectului DITRAMA și prezintă contextul în care a fost planificat, principalele activități și parteneriatul.

Descărcări

Notă de presă 1

Buletin informativ 1 - 09/2019

Acest buletin informativ oferă o prezentare detaliată a obiectivelor și activităților proiectului DITRAMA. Acesta descrie, de asemenea, activitățile implementate în primele nouă luni ale proiectului și primele rezultate cheie ale proiectului, identificarea și ajustarea calificărilor și abilităților necesare managerului de transformare digitală.

Descărcări

Newsletter 1

Articol 2 - 12/2019

Acest articol prezintă cunoștințele și abilitățile (tehnice și non-tehnice) necesare managerului de transformare digitală pentru a proiecta și implementa o strategie specifică și organică de digitalizare a unei companii de mobilier. Acestea au rezultat ]n urma diferitelor sesiuni de brainstorming dintre parteneri, precum și a unui sondaj și a unui workshop care au implicat, în general, aproape 150 de experți din toată Europa.

Descărcări

Articolul 2

Notă de presă 2 - 12/2019

Acest document prezintă în detaliu metodologia și rezultatele sondajului implementat de partenerii DITRAMA pentru a ajusta nevoile de competențe pentru noul profil profesional al managerului de transformare digitală pentru companiile de mobilier.

Descărcări

Notă de presă 2