Rezultatele publice ale proiectului DITRAMA sunt enumerate mai jos.


Documente tehnice


D4.1 – Common Assessment System

Descărcări

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

Descărcări

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Descărcări

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Manager de transformare digitală Raport final al profilului ocupațional

Conține definiția profilului profesional al managerului transformării digitale, DTM - Digital Transformation Manager, convenit în cadrul discuției la atelierul de experți DITRAMA. Include o descriere a profilului, o identificare detaliată a sarcinilor preconizate și o listă a abilităților relevante ale acestui profil ocupațional.

Descărcări

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

Descărcări

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Descărcări

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Manager de transformare digitală Raport final al profilului ocupațional

Conține definiția profilului profesional al managerului transformării digitale, DTM - Digital Transformation Manager, convenit în cadrul discuției la atelierul de experți DITRAMA. Include o descriere a profilului, o identificare detaliată a sarcinilor preconizate și o listă a abilităților relevante ale acestui profil ocupațional.

Descărcări

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)


Materiale de diseminare


Broșură

Broșura conține o scurtă prezentare a obiectivelor, rezultatelor și beneficiilor DITRAMA,

Descărcări

Broșură

Roll up

Prezintă identitatea vizuală DITRAMA și, pe scurt, scopul proiectului și principalul rezultat (MOOC).

Descărcări

Roll up

Articol 1 – 06/2019

Acest prim articol prezintă proiectul DITRAMA în raport cu contextul în care a fost planificat, parteneriatul său, scopurile, rezultatele, beneficiile și activitățile principale.

Descărcări

Articolul 1

Notă de presă 1 – 06/2019

Această primă notă de presă anunță lansarea proiectului DITRAMA și prezintă contextul în care a fost planificat, principalele activități și parteneriatul.

Descărcări

Notă de presă 1

Buletin informativ 1 - 09/2019

Acest buletin informativ oferă o prezentare detaliată a obiectivelor și activităților proiectului DITRAMA. Acesta descrie, de asemenea, activitățile implementate în primele nouă luni ale proiectului și primele rezultate cheie ale proiectului, identificarea și ajustarea calificărilor și abilităților necesare managerului de transformare digitală.

Descărcări

Newsletter 1

Articol 2 - 12/2019

Acest articol prezintă cunoștințele și abilitățile (tehnice și non-tehnice) necesare managerului de transformare digitală pentru a proiecta și implementa o strategie specifică și organică de digitalizare a unei companii de mobilier. Acestea au rezultat ]n urma diferitelor sesiuni de brainstorming dintre parteneri, precum și a unui sondaj și a unui workshop care au implicat, în general, aproape 150 de experți din toată Europa.

Descărcări

Articolul 2

Notă de presă 2 - 12/2019

Acest document prezintă în detaliu metodologia și rezultatele sondajului implementat de partenerii DITRAMA pentru a ajusta nevoile de competențe pentru noul profil profesional al managerului de transformare digitală pentru companiile de mobilier.

Descărcări

Notă de presă 2