DITRAMA – Menedżer Transformacji Cyfrowej:

Wiodące firmy wśród łańcucha wartości w branży meblarskiej
wdrażają ich strategie transformacji cyfrowej.

DITRAMA ma na celu zapewnienie innowacyjnego szkolenia MOOC menedżerom (Menedżerom Transformacji Cyfrowej) w celu przewodzenia i wdrożenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach meblarskich pośród całego łańcucha wartości (3 lata, 01.01.2019 – 31.12.2021)


Cele strategiczne

 • SO1 – Dostosowanie umiejętności z przemysłem 4.0 i wdrożeniem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach sektora meblarskiego
 • SO2 – Zaprojektowanie i rozwijanie nowego programu nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej sektora meblarskiego.
 • SO3 – Dostarczenie szkolenia na platformę e-learningową (MOOC) w 7 językach europejskich, dostarczając innowacyjne materiały nauczania właściwe dla niezbędnych umiejętności
 • SO4 – Przetestowanie MOOC wśród zawodowców i studentów sektora meblarskiego
 • SO5 – Udostępnienie oficjalnego programu nauczania w ramach protokołu ustaleń w całej UE.
 • SO6 – Rozpowszechnianie informacji dotyczących wyników projektu i rezultatów na terenie Europy.
 • SO7 – Zapewnienie trwałości projektu i wpływu po zakończeniu jego realizacji.  

Oczekiwane rezultaty

 • Dostosowanie wymaganych umiejętności.
 • Dostarczenie nowego wspólnego programu nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej.
 • Raportowanie w celu wspierania profesjonalistów z branży meblarskiej.
 • Dostarczenie innowacyjnych i interaktywnych materiałów nauczania.
 • Narzędzie do analizy poziomu dojrzałości firm w zakresie digitalizacji.
 • Udostępnienie nowego szkolenia (MOOC).
 • Bezpłatny i otwarty dostęp do materiałów szkoleniowych dla użytku niekomercyjnego.
 • Zapewnienie konkretnego i pozytywnego wpływu na system kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie UE.
 • Stworzenie „sojuszu sektorowego” przewodzącego transformacji cyfrowej w sektorze meblowym w Unii Europejskiej.

Grupy docelowe

 • Profesjonaliści z sektora meblarskiego, studenci i osoby bezrobotne.
 • Przedsiębiorstwa meblarskie przeprowadzające proces transformacji cyfrowej lub mające zamiar ją rozpocząć.
 • Kontynuowanie dostawców prowadzących szkolenia zawodowe i instytucji szkolnictwa wyższego.
 • Europejskie Federacje Sektora (UEA, EFIC i EFBWW).
 • Narodowe i regionalne stowarzyszenia zrzeszające firmy meblarskie.
 • Regionalne i narodowe organy EU-28 z regulowanymi funkcjami.
 • Wybrani interesariusze

Metodologia i aktywności

WP1 will facilitate the project effective implementation.

Podczas realizacji WP2, partnerzy wraz ze wsparciem ekspertów zewnętrznych, dostosują wiedzę i niezbędne umiejętności dla nowego profilu zawodowego Menedżera Transformacji Cyfrowej sektora meblarskiego.

Podczas realizacji WP3, partnerzy zaprojektują i dostarczą nowy, wspólny program nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej oparty na porozumieniu miedzy kluczowymi interesariuszami sektora.

Podczas WP4, współpraca partnerska wspierać będzie walidację i rozpoznanie rezultatów nauczania powiązanych z kursem szkoleniowym wśród i poza partnerstwem.

Podczas realizacji WP5, instytucje szkolnictwa wyższego i dostawcy prowadzący szkolenia zawodowe stworzą materiały edukacyjne niezbędne dla szkolenia nowego profilu nauczania.

Podczas realizacji WP6, przy użyciu materiałów edukacyjnych wynikających z realizacji WP5, partnerzy rozwiną zaadaptowaną platformę e-learningową i stworzą Pilotażowy Kurs Szkoleniowy on-line.

Podczas realizacji WP7, kurs pilotażowy zostanie przetestowany wśród blisko 100 uczniów, 60/70 studentów i 40/60 profesjonalistów z sektora meblarskiego.

Podczas realizacji WP8, partnerzy będą wdrażać określone działania wspierające zapewnienie jakości projektu i zapewnią, że realizacja projektu jest zgodna z planem pracy.

Podczas realizacji WP9 partnerzy będą wspierać zewnętrzne osoby testujące podczas ewaluacji wyników projektu.

Podczas realizacji WP10, partnerzy zaplanują i wdrożą rozpowszechnianie i eksploatacje aktywności w celu zwiększenia wpływu projektu wśród i poza sojusznikami.