Publicznie dostępne wyniki projektu DITRAMA są umieszczone poniżej.


Dokumenty techniczne


D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności

Raport podsumowuje i konkretyzuje wyniki szczegółowego badania potrzeb w ramach projektu DITRAMA oraz przedstawia dyskusję, która odbyła się podczas warsztatów ekspertów w ramach projektu DITRAMA. Raport ma na celu konkretne określenie, co jest niezbędne: umiejętności techniczne i przemysłowe 4.0, technologie, umiejętności nietechniczne i największe bariery we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w branży meblarskiej.

Pobrane

English

D2.4.b – Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy

Zawiera definicję profilu zawodowego DTM - Digital Transformation Manager, która uzgodniona została podczas dyskusji na warsztatach DITRAMA Experts. Raport zawiera opis profilu, szczegółową identyfikację oczekiwanych zadań oraz listę odpowiednich umiejętności w tym profilu zawodowym.

Pobrane

English


Materiały upowszechniające


Ulotki

Ulotki zawierają krótką prezentacje celów, wyników i rezultatów projektu DITRAMA.

Pobrane

English

Roll up

Ukazuje tożsamość wizualną projektu DITRAMA, a także cel projektu i jego główne wyniki (MOOC).

Pobrane

English

Artykuł 1

Pierwszy artykuł przedstawia projekt DITRAMA w kontekście, w którym został zaplanowany, członków konsorcjum, cele, wyniki, produkty i główne działania.

Pobrane

English

Nota prasowa 1

Pierwsza nota prasowa informuje o rozpoczęciu realizacji projektu DITRAMA i prezentuje kontekst, w którym został zaplanowany, główne aktywności i współprace.

Pobrane

English