Publicznie dostępne wyniki projektu DITRAMA są umieszczone poniżej.


Dokumenty techniczne


D4.1 – Common Assessment System

After providing a presentation of the EQF, the ECVET system and the learning outcomes approach, this document explains the assessment methodology to be adopted by DITRAMA partners to assess the preparation of learners for each learning unit of this training course.

Pobrane

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

This report identifies the 27 ESCO furniture sector occupations that will be affected by the digital transformation. This list helps sector stakeholders and actors to identify those professionals requiring an update of the knowledge and skills needs, in relation to the new tasks required by companies digital transformation.

Pobrane

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

It presents the 10 units of the new Joint Curriculum for the Digital Transformation Manager, the suggestions for an effective training methodology and the declarations and badges obtainable by successful learners. It defines as well the curriculum target groups and finally the validation procedures adopted.

Pobrane

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b – Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy

Zawiera definicję profilu zawodowego DTM - Digital Transformation Manager, która uzgodniona została podczas dyskusji na warsztatach DITRAMA Experts. Raport zawiera opis profilu, szczegółową identyfikację oczekiwanych zadań oraz listę odpowiednich umiejętności w tym profilu zawodowym.

Pobrane

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

This document identifies which tasks of the 27 affected ESCO profiles will be more influenced by the sector digital transformation and it specifies which DITRAMA MOOC units can help them to acquire the specifically needed knowledge and skills.

Pobrane

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

This document details the 100 pills foreseen by the DITRAMA MOOC and it suggests the different training paths for 4 main target groups: managers and workers of furniture companies; High Education and VET students in woodworking and furniture.

Pobrane

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności

Raport podsumowuje i konkretyzuje wyniki szczegółowego badania potrzeb w ramach projektu DITRAMA oraz przedstawia dyskusję, która odbyła się podczas warsztatów ekspertów w ramach projektu DITRAMA. Raport ma na celu konkretne określenie, co jest niezbędne: umiejętności techniczne i przemysłowe 4.0, technologie, umiejętności nietechniczne i największe bariery we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w branży meblarskiej.

Pobrane

D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności


Materiały upowszechniające


Ulotki

Ulotki zawierają krótką prezentacje celów, wyników i rezultatów projektu DITRAMA.

Pobrane

Ulotki

Roll up

Ukazuje tożsamość wizualną projektu DITRAMA, a także cel projektu i jego główne wyniki (MOOC).

Pobrane

Roll up

Article 1 – 06/2019

Pierwszy artykuł przedstawia projekt DITRAMA w kontekście, w którym został zaplanowany, członków konsorcjum, cele, wyniki, produkty i główne działania.

Pobrane

Artykuł 1

Nota prasowa 1 – 06/2019

Pierwsza nota prasowa informuje o rozpoczęciu realizacji projektu DITRAMA i prezentuje kontekst, w którym został zaplanowany, główne aktywności i współprace.

Pobrane

Nota prasowa 1

Newsletter 1 - 09/2019

Niniejszy newsletter zawiera szczegółową prezentację celów i działań projektu DITRAMA. Opisano w nim również działania zrealizowane w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy projektu oraz pierwszy kluczowy wynik projektu, określenie i dopracowanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych od kierownika ds. transformacji cyfrowej.

Pobrane

Newsletter 1

Artykuł 2 - 12/2019

Niniejszy artykuł przedstawia zakres wiedzy i umiejętności (techniczne i nie tylko) wymaganych od menedżera ds. transformacji cyfrowej w celu zaprojektowania i wdrożenia konkretnej i organicznej strategii digitalizacji firmy meblarskiej. Przedstawione zakresy są wynikiem wspólnej pracy partnerów oraz przeprowadzonej ankiety i warsztatów, w których wzięło udział prawie 150 ekspertów z całej Europy.

Pobrane

Artykuł 2

Nota prasowa 2 - 12/2019

Niniejszy dokument przedstawia szczegółowo metodologię i wyniki badania przeprowadzonego przez partnerów DITRAMA w celu dopracowania potrzeb w zakresie umiejętności dla nowego profilu zawodowego Manger Transformacji Cyfrowej dla firm meblarskich.

Pobrane

Nota prasowa 2