Publicznie dostępne wyniki projektu DITRAMA są umieszczone poniżej.


Dokumenty techniczne


D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności

Raport podsumowuje i konkretyzuje wyniki szczegółowego badania potrzeb w ramach projektu DITRAMA oraz przedstawia dyskusję, która odbyła się podczas warsztatów ekspertów w ramach projektu DITRAMA. Raport ma na celu konkretne określenie, co jest niezbędne: umiejętności techniczne i przemysłowe 4.0, technologie, umiejętności nietechniczne i największe bariery we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w branży meblarskiej.

Pobrane

Skills fine-tune final report (english versión)

D2.4.b – Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy

Zawiera definicję profilu zawodowego DTM - Digital Transformation Manager, która uzgodniona została podczas dyskusji na warsztatach DITRAMA Experts. Raport zawiera opis profilu, szczegółową identyfikację oczekiwanych zadań oraz listę odpowiednich umiejętności w tym profilu zawodowym.

Pobrane

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)


Materiały upowszechniające


Ulotki

Ulotki zawierają krótką prezentacje celów, wyników i rezultatów projektu DITRAMA.

Pobrane

Ulotki

Roll up

Ukazuje tożsamość wizualną projektu DITRAMA, a także cel projektu i jego główne wyniki (MOOC).

Pobrane

Roll up

Article 1 – 06/2019

Pierwszy artykuł przedstawia projekt DITRAMA w kontekście, w którym został zaplanowany, członków konsorcjum, cele, wyniki, produkty i główne działania.

Pobrane

Artykuł 1

Nota prasowa 1 – 06/2019

Pierwsza nota prasowa informuje o rozpoczęciu realizacji projektu DITRAMA i prezentuje kontekst, w którym został zaplanowany, główne aktywności i współprace.

Pobrane

Nota prasowa 1

Newsletter 1 - 09/2019

Niniejszy newsletter zawiera szczegółową prezentację celów i działań projektu DITRAMA. Opisano w nim również działania zrealizowane w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy projektu oraz pierwszy kluczowy wynik projektu, określenie i dopracowanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych od kierownika ds. transformacji cyfrowej.

Pobrane

Newsletter 1

Artykuł 2 - 12/2019

Niniejszy artykuł przedstawia zakres wiedzy i umiejętności (techniczne i nie tylko) wymaganych od menedżera ds. transformacji cyfrowej w celu zaprojektowania i wdrożenia konkretnej i organicznej strategii digitalizacji firmy meblarskiej. Przedstawione zakresy są wynikiem wspólnej pracy partnerów oraz przeprowadzonej ankiety i warsztatów, w których wzięło udział prawie 150 ekspertów z całej Europy.

Pobrane

Artykuł 2

Nota prasowa 2 - 12/2019

Niniejszy dokument przedstawia szczegółowo metodologię i wyniki badania przeprowadzonego przez partnerów DITRAMA w celu dopracowania potrzeb w zakresie umiejętności dla nowego profilu zawodowego Manger Transformacji Cyfrowej dla firm meblarskich.

Pobrane

Nota prasowa 2