All of us have seen how during these last months companies have been forced by the general lockdown to exploit several of the digital instruments and tools already available on the market. For instance, thanks to this experience, employees and employers have learnt about possibilities and potentialities of the remote working thanks to the increased […]

Czytaj więcej →

Projekt DITRAMA znajduje się na półmetku realizacji, w związku z powyższym jego partnerzy odbyli dwu dniowe spotkanie w Mediolanie, w celu omówienia obecnych i przyszłych działań. Spotkanie było niezbędne w celu pogłębienia metodologii pracy i omówienia opracowywanych materiałów szkoleniowych oraz aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby ułatwić proces uznawania i zatwierdzania wyników […]

Czytaj więcej →

Spotkanie inaugurujące projektu DITRAMA odbyło się w Barcelonie. Poświęcone było określeniu profesjonalnego programu nauczania Menedżera Transformacji Cyfrowej dla sektora meblowego w całym jego łańcuchu wartości.

Czytaj więcej →