Seks måneder efter opstart af de første aktiviteter mødes partnerne i Bruxelles til to dages arbejde.

På den første dag analyserede partnerne og 12 eksterne eksperter med erfaring fra forretningsorienterede digitaliseringsprocesser og nye teknologier anvendt i produktionsprocesser i møbelbranchen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 144 eksperter fra hele Europa. Spørgeskemaet omhandlede vigtigheden af at have kompetencer inden for digitale teknologier for værdikæden for træ til møbler.

De tre fokusområder var:

1) Internet of Things;

2) Cybersecurity;

3) General stigning i teknologisk udvikling.

På dag 2 fortsatte arbejdet med det andet partnermøde.

Partnerne har undersøgt pensum til den Digitale Omstillingsleder og de nødvendige tekniske og ikke-tekniske kompetencer for at kunne bestride denne stilling.

The knowledge of new technologies applicable to the industrial processes of companies in the furniture sector (Cybersecurity, Internet of Things, Cloud Computing, Simulation, Big data, Augmented Reality, Autonomous Robots and Blockchain) will have to combine with strong competences of Innovation, Communication, Management and Entrepreneurship , Emotional intelligence, Quality – Risk and Safety, Ethics.