DITRAMA – Digital Omstillingsleder:

hjælper virksomheder inden for møbel-værdikæden med
at implementere deres digitale omstillingsstrategi

DITRAMA aims to provide an innovative MOOC for training managers (Digital Transformation Managers) to successfully lead and implement the digital transformation in furniture companies along the whole value chain (3 years, 01/01/2019 – 31/12/2021).


Strategiske målsætninger

 • SO1 – Fine-tune existing skills related to industry 4.0 and the implementation of the digital transformation in furniture sector companies.
 • SO2 – Design and develop a new official curriculum for the furniture sector new occupational profile of the Digital Omstillingsleder.
 • SO3 – Delivering a training course on a e-learning Platform (MOOC) in 7 European languages providing innovative learning materials satisfying skills needs.
 • SO4 – Test the MOOC among professionals and students of the furniture sector.
 • SO5 – Facilitate the official recognition across the EUof the new curriculum trough a MoU.
 • SO6 – Disseminate information about project outputs and outcomes across Europe.
 • SO7 – Ensuring the project sustainability and impact after its end. 

Forventede resultater

 • Finjustere kompetencebehov
 • Levere det nye fælles pensum til den Digitale Omstillingsleder
 • Rapport som skal understøtte professionelle inden for møbelbranchen (ESCO erhverv), som påvirkes af digitaliseringen
 • Levere innovativt og interaktivt uddannelsesmateriale
 • Model til at analysere niveauet for modenhed i forhold til digitalisering i virksomheder
 • Levere et nyt uddannelsesforløb (MOOC)
 • Gratis og åben adgang til uddannelsesmaterialet til ikke-kommercielt brug.
 • Have en konkret, positiv effekt på det erhvervsfaglige forordningssystem på tværs af EU
 • Skabe en ”sektor-alliance” som leder den digitale omstilling i den europæiske møbelbranche

Målgrupper

 • Professionelle inden for møbelbranchen, studerende og ledige
 • Møbelfirmaer som er i gang med en digital omstilling eller som er klar til at starte processen
 • Udbydere af erhvervsuddannelser og højere uddannelsesinstitutioner
 • Europæiske sektorsammenslutninger (UEA, EFIC og EFBWW)
 • Nationale og regionale foreninger for møbelfirmaer
 • EU-28 regionale og nationale organer med regulerende funktioner
 • Særlige interessenter (f.eks. CEDEFOP)

Metode og aktiviteter

WP1 will facilitate the project effective implementation.

I AP2 vil partnerne i samarbejde med eksterne eksperter finjustere viden og kompetencebehov, som er relevante for den nye stillingsprofil den Digitale Omstillingsleder i møbelbranchen.

I AP3 vil partnerne designe og levere et nyt fælles pensum til den Digitale Omstillingsleder baseret på konsensus mellem branchens nøgleinteressenter og –aktører.

I AP4 vil partnerne understøtte valideringen og blåstemplingen af læringsmålene for det nye uddannelsesforløb både inden for og uden for partnerskabet.

I AP5 vil de højere uddannelsesinstitutioner og udbydere af erhvervsuddannelser udarbejde uddannelsesmaterialet til det nye uddannelsesforløb i forhold til det nye pensum.

I AP6 vil partnerne udvikle den tilpassede e-læringsplatform ved hjælp af uddannelsesmaterialet udarbejdet i AP5 og skabe et online pilot-træningsforløb.

I AP7 vil pilotforløbet blive testet på mindst 100 personer, 60/70 studerende og 40/60 professionelle fra møbelbranchen.

In WP8, partners will implement specific actions to support the project Quality Assurance and will ensure that the project implementation respects the workplan.

I AP9 vil partnerne hjælpe de eksterne evaluatorer i evalueringen af projektresultaterne.

I AP10 vil partnerne planlægge og implementere udbredelses- og anvendelsesaktiviteter, som skal sikre projektets gennemslagskraft i og uden for alliancen.