All of us have seen how during these last months companies have been forced by the general lockdown to exploit several of the digital instruments and tools already available on the market. For instance, thanks to this experience, employees and employers have learnt about possibilities and potentialities of the remote working thanks to the increased […]

Læs mere →

Halvvejs inde i projektet mødtes partnerne i Milano i to dage for at drøfte aktuelle og fremtidige aktiviteter. På mødet havde deltagerne god mulighed for at få præciseret arbejdsmetoden og for at drøfte udviklingen af undervisningsmaterialer samt de aspekter, der skal tages højde for, i forbindelse med processen vedrørende anerkendelse og validering af resultaterne […]

Læs mere →

Seks måneder efter opstart af de første aktiviteter mødes partnerne i Bruxelles til to dages arbejde. På den første dag analyserede partnerne og 12 eksterne eksperter med erfaring fra forretningsorienterede digitaliseringsprocesser og nye teknologier anvendt i produktionsprocesser i møbelbranchen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 144 […]

Læs mere →

Opstartsmødet for DITRAMA-projektet fandt sted i Barcelona og formålet var at definere pensum for den Digitale Omstillingsleder i møbelbranchen. De 12 projektpartnere fra Spanien, Danmark, Belgien, Tjekkiet, Portugal, Italien og Rumænien præsenterede sig selv og talte om projektets arbejdsmetode og endelige mål. Hvilke træk skal den Digitale Omstillingsleder i møbelbranchen have? Hvilke kompetencer skal kunne overføres i virksomheden […]

Læs mere →