Po šesti měsících od zahájení činnosti se partneři setkali v Bruselu na dva dny práce a postoupení v projektu.

Během prvního dne spolu s 12 externími odborníky na procesy digitalizace orientované na podnikání a nové technologie aplikovatelné na výrobní procesy v nábytkářském odvětví analyzovali výsledky průzkumu provedeného mezi 144 odborníky z celé Evropy. Tento průzkum se týkal důležitosti dovedností v digitálních technologiích pro dodavatelský řetězec ve dřevařském odvětví.

Byly stanoveny tři priority, na které je potřeba se zaměřit:

1) Internet věcí.

2) Kybernetická bezpečnost.

3) Obecný nárůst v technologickém rozvoji.

Partneři podrobně prozkoumali učební plán manažera digitální transformace a technické a netechnické dovednosti požadované pro toto nové profesionální povolání.

The knowledge of new technologies applicable to the industrial processes of companies in the furniture sector (Cybersecurity, Internet of Things, Cloud Computing, Simulation, Big data, Augmented Reality, Autonomous Robots and Blockchain) will have to combine with strong competences of Innovation, Communication, Management and Entrepreneurship , Emotional intelligence, Quality – Risk and Safety, Ethics.