DITRAMA – Manažer digitální transformace:

přední společnosti v hodnotovém řetězci nábytkářského průmyslu implementují své strategie digitální transformace

DITRAMA ma za cíl poskytnou inovativní MOOC (zkratka pro massive open online course) pro trénink manažerů digitální transformaceza účelem úspěšného vedení a implementace digitální transformace v nábytkářském odvětví napříč celým hodnotovým řetězcem (3 roky, 01/01/2019 - 31/12/2021).


Strategické cíle

 • SO1 – Vyladění existujících dovedností vztahujících se k průmyslu 4.0 a implementaci digitální transformace společností v nábytkářském odvětví.
 • SO2 – Návrh a vytvoření oficiálního vzdělávacího programu pro novou pozici v rámci nábytkářského odvětví - manažera digitální transformace .
 • SO3 – Doručení tréninkových kurzů v rámci e-learningové platformy (MOOC) v 7 evropských jazycích, která poskytne inovativní výukové materiály pro trénink klíčových dovedností.
 • SO4 – Testování MOOC profesionály a studenty nábytkářského odvětví.
 • SO5 – Facilitace oficiálního uznání tréninkového programu napříč EU skrze dohody o společném záměru (MoU).
 • SO6 – Šíření informací o výstupech a výsledcích projektu napříč Evropou.
 • SO7 – Zajištění udržitelnosti projektu a jeho dopadů i po ukončení jeho realizace. 

Očekávané výsledky

 • Vyladění potřebných dovedností
 • Dodání společné vzdělávací cesty manažera digitální transformace
 • Reportování podpůrným nábytkářským specialistům (ESCO povolání), která budou ovlivněna digitalizací
 • Model pro analýzu úrovně digitalizace v rámci společností
 • Model pro analýzu úrovně digitalizace v rámci společností
 • Dodání nového tréninkového kurzu (MOOC)
 • Bezplatný a otevřený přístup k tréninkovým materiálům pro nekomerční využití
 • Mít konkrétní pozitivní dopady na systém poskytování odborného vzdělávání v celé EU
 • Vytvoření "sektorové aliance", která povede digitální transformaci nábytkářského průmyslu v EU

Cílové skupiny

 • Profesionálové nábytkářského sektoru, studenti a nezaměstnaní
 • Nábytkářské společnosti již procházející digitální transformací či ty, které se budou chtít zapojit
 • Poskytovatelé odborného a vyššího vzdělávání
 • Evropské sektorové federace (UEA, EFIC a EFBWW)
 • Národní a regionální asociace výrobců nábytku
 • Regionální a vnitrostátní orgány EU-28 s regulačními funkcemi
 • Vybrané zájmové skupiny (např. CEDEFOP)

Metodologie a aktivity

WP1 will facilitate the project effective implementation.

V rámci WP2 partneři projektu s podporouexterních poradců doladí výčet potřebnýchznalostí a dovedností potřebných pro vykonávání práce napozici manažera digitální transformace v nábytkářském odvětví.

V rámci WP3 partneři projektunavrhnou a dodají nový tréninkový plán pro pozici manažera digitální transformace , který bude založený na shodě mezi klíčovými hráči a zájmovými skupinami v sektoru.

V rámci WP4 bude partnerství podporovat validaci a uznání výstupů vzdělávacího procesu, které se vztahují k novým tréninkovým kurzům v rámci i mimo partnerství.

V rámci WP5 instituce vyššího vzdělávání a poskytovatelé VET vytvoří vzdělávací materiály pro tréninkové kurzy, jež se vztahují k tréninkovému plánu.

V rámci WP6 partneři vyvinou
e-learningovou platformu , která bude navazovat na edukační materiály bodu WP5, a také vytvoří on-line pilotní tréninkový kurz.

V rámci WP7 bude pilotní kurz testován v rámci skupiny min. 100 žáků, 60/70 studentů a 40/60 profesionálů z nábytkářského odvětví.

V rámci WP8 partneři zavedou specifická opatření k zabezpečení zásad kvality a zabezpečí, že implementace projektu bude probíhat v souladu s plánem.

V rámci WP9 budou partneři podporovat externí hodnotitele při hodnocení výstupů projektu.

V rámci WP10 partneři navrhnou a implementují procesy, které zabezpečí šíření a využívání projektu, s cílem zvýšit jeho dopad v rámci aliance i mimo ni.