Veřejně dostupné výsledky projektu DITRAMA jsou uvedeny níže.


Technické domumeny


D4.1 – Common Assessment System

After providing a presentation of the EQF, the ECVET system and the learning outcomes approach, this document explains the assessment methodology to be adopted by DITRAMA partners to assess the preparation of learners for each learning unit of this training course.

Ke stažení

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

This report identifies the 27 ESCO furniture sector occupations that will be affected by the digital transformation. This list helps sector stakeholders and actors to identify those professionals requiring an update of the knowledge and skills needs, in relation to the new tasks required by companies digital transformation.

Ke stažení

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

It presents the 10 units of the new Joint Curriculum for the Digital Transformation Manager, the suggestions for an effective training methodology and the declarations and badges obtainable by successful learners. It defines as well the curriculum target groups and finally the validation procedures adopted.

Ke stažení

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace"

Obsahuje definici pracovního profilu DTM - Digital Transformation Manager odsouhlaseného během diskuse expertů v rámci workshopu DITRAMA. Zahrnuje popis profilu, podrobnou identifikaci očekávaných úkolů a seznam příslušných dovedností tohoto profesního profilu.

Ke stažení

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

This document identifies which tasks of the 27 affected ESCO profiles will be more influenced by the sector digital transformation and it specifies which DITRAMA MOOC units can help them to acquire the specifically needed knowledge and skills.

Ke stažení

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

This document details the 100 pills foreseen by the DITRAMA MOOC and it suggests the different training paths for 4 main target groups: managers and workers of furniture companies; High Education and VET students in woodworking and furniture.

Ke stažení

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.a – Finální zpráva o doladění potřebných dovedností

Shrnuje a konkretizuje výsledky průzkumu DITRAMA zaměřeného na vyladění potřebných dovedností a jejich následnou diskusi na semináři odborníků DITRAMA. Jejím cílem je konkrétně identifikovat, které dovednosti jsou nejvíce potřebné: technické a technologické dovednosti Industry 4.0, ne-technické dovednosti a největší překážky pro implementaci Industry 4.0 v nábytkářském průmyslu.

Ke stažení

D2.4.a – Finální zpráva o doladění potřebných dovedností


Propagační materiály


Leták

Leták obsahuje krátkou prezentaci cílů, výsledků a výstupů DITRAMA.

Ke stažení

Leták

Roll up

Zobrazuje vizuální identitu DITRAMA a ve stručnosti cíl projektu a jeho hlavní výstup (MOOC).

Ke stažení

Roll up

Článek 1 – 06/2019

Tento první článek představuje projekt DITRAMA ve vztahu ke kontextu, ve kterém byl plánován, jeho partnerství, cílům, výsledkům, výstupům a hlavním činnostem.

Ke stažení

Článek 1

Tisková zpráva 1 – 06/2019

Tato první tisková zpráva oznamuje zahájení projektu DITRAMA a představuje kontext, ve kterém byl plánován, hlavní činnosti a partnerství.

Ke stažení

Tisková zpráva 1

Newsletter 1 – 09/2019

Tento newsletter přibližuje detailní prezentaci projektu DITRAMA, jeho cíle a aktivity. Dále popisuje aktivity, které byly implementovány v rámci prvních 9 měsíců trvání projektu, kterými jsou prvotní výzkum, identifikace potřebných kvalifikací a dovedností potřebných k vykonávání pozice Manažera digitální transformace.

Ke stažení

Newsletter 1

Článek 2 – 12/2019

Tento článek představuje znalosti a dovednosti (technické i netechnické) potřebné k vytvoření a implementaci specifických a organických digitálních strategií, které jsou v gesci manažera digitální transformace v nábytkářské společnosti. Tyto závěry vzešly z různých debat mezi partnery, z dotazníku a z workshopu externích expert. Na těchto závěrech se podílelo cca 150 expertů z celé Evropy.

Ke stažení

Článek 2

Tisková zpráva 2 – 12/2019

This document presents in details the methodology and the results of the survey implemented by DITRAMA partners in order to fine-tune the skills needs for the new professional profile of the Digital Transformation Manger for furniture companies.

Ke stažení

Tisková zpráva 2