Veřejně dostupné výsledky projektu DITRAMA jsou uvedeny níže.


Technické domumeny


D2.4.a – Finální zpráva o doladění potřebných dovedností

Shrnuje a konkretizuje výsledky průzkumu DITRAMA zaměřeného na vyladění potřebných dovedností a jejich následnou diskusi na semináři odborníků DITRAMA. Jejím cílem je konkrétně identifikovat, které dovednosti jsou nejvíce potřebné: technické a technologické dovednosti Industry 4.0, ne-technické dovednosti a největší překážky pro implementaci Industry 4.0 v nábytkářském průmyslu.

Ke stažení

English

D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace"

Obsahuje definici pracovního profilu DTM - Digital Transformation Manager odsouhlaseného během diskuse expertů v rámci workshopu DITRAMA. Zahrnuje popis profilu, podrobnou identifikaci očekávaných úkolů a seznam příslušných dovedností tohoto profesního profilu.

Ke stažení

English


Propagační materiály


Leták

Leták obsahuje krátkou prezentaci cílů, výsledků a výstupů DITRAMA.

Ke stažení

English

Roll up

Zobrazuje vizuální identitu DITRAMA a ve stručnosti cíl projektu a jeho hlavní výstup (MOOC).

Ke stažení

English

Článek č.1

Tento první článek představuje projekt DITRAMA ve vztahu ke kontextu, ve kterém byl plánován, jeho partnerství, cílům, výsledkům, výstupům a hlavním činnostem.

Ke stažení

English

Tisková zpráva č.1

Tato první tisková zpráva oznamuje zahájení projektu DITRAMA a představuje kontext, ve kterém byl plánován, hlavní činnosti a partnerství.

Ke stažení

English