Veřejně dostupné výsledky projektu DITRAMA jsou uvedeny níže.


Technické domumeny


D4.1 – Common Assessment System

Ke stažení

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

Ke stažení

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Ke stažení

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace"

Obsahuje definici pracovního profilu DTM - Digital Transformation Manager odsouhlaseného během diskuse expertů v rámci workshopu DITRAMA. Zahrnuje popis profilu, podrobnou identifikaci očekávaných úkolů a seznam příslušných dovedností tohoto profesního profilu.

Ke stažení

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

Ke stažení

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Ke stažení

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace"

Obsahuje definici pracovního profilu DTM - Digital Transformation Manager odsouhlaseného během diskuse expertů v rámci workshopu DITRAMA. Zahrnuje popis profilu, podrobnou identifikaci očekávaných úkolů a seznam příslušných dovedností tohoto profesního profilu.

Ke stažení

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)


Propagační materiály


Leták

Leták obsahuje krátkou prezentaci cílů, výsledků a výstupů DITRAMA.

Ke stažení

Leták

Roll up

Zobrazuje vizuální identitu DITRAMA a ve stručnosti cíl projektu a jeho hlavní výstup (MOOC).

Ke stažení

Roll up

Článek 1 – 06/2019

Tento první článek představuje projekt DITRAMA ve vztahu ke kontextu, ve kterém byl plánován, jeho partnerství, cílům, výsledkům, výstupům a hlavním činnostem.

Ke stažení

Článek 1

Tisková zpráva 1 – 06/2019

Tato první tisková zpráva oznamuje zahájení projektu DITRAMA a představuje kontext, ve kterém byl plánován, hlavní činnosti a partnerství.

Ke stažení

Tisková zpráva 1

Newsletter 1 – 09/2019

Tento newsletter přibližuje detailní prezentaci projektu DITRAMA, jeho cíle a aktivity. Dále popisuje aktivity, které byly implementovány v rámci prvních 9 měsíců trvání projektu, kterými jsou prvotní výzkum, identifikace potřebných kvalifikací a dovedností potřebných k vykonávání pozice Manažera digitální transformace.

Ke stažení

Newsletter 1

Článek 2 – 12/2019

Tento článek představuje znalosti a dovednosti (technické i netechnické) potřebné k vytvoření a implementaci specifických a organických digitálních strategií, které jsou v gesci manažera digitální transformace v nábytkářské společnosti. Tyto závěry vzešly z různých debat mezi partnery, z dotazníku a z workshopu externích expert. Na těchto závěrech se podílelo cca 150 expertů z celé Evropy.

Ke stažení

Článek 2

Tisková zpráva 2 – 12/2019

This document presents in details the methodology and the results of the survey implemented by DITRAMA partners in order to fine-tune the skills needs for the new professional profile of the Digital Transformation Manger for furniture companies.

Ke stažení

Tisková zpráva 2