All of us have seen how during these last months companies have been forced by the general lockdown to exploit several of the digital instruments and tools already available on the market. For instance, thanks to this experience, employees and employers have learnt about possibilities and potentialities of the remote working thanks to the increased […]

Přečtěte si více →

V polovině projektu se partneři setkali v Halfway through the project, the partners met in Miláně (Itálie), aby po 2 dny diskutovali o současných a budoucích aktivitách. Schůzka byla užitečná pro prohloubení pracovní metodologie a projednání vývoje školicích materiálů a aspektů, které je třeba vzít v úvahu při usnadnění procesu uznávání a validace výsledků […]

Přečtěte si více →